Exkluzív
tartalom – Nézze
meg Nicolau
professzor 2016-os
EAO-előadását

Eltérő nanostruktúrák az SLActive felszínen27,28

Roxolid® SLA®
Roxolid® SLActive®

Az SLActive felszín eltérő nanostruktúráját most sikerült kimutatni. Ezzel bizonyították, hogy a felszíni morfológia különbözik az SLA felszíntől.

TOP

Nano-struktúra a megnövelt SLActive felszínen. A terület több mint 50%al nő.25

Az implantátum felszíne nő:
+50%-al több mint a Roxolid SLAnál

Y tengely: 1=100%

Hogyan maximalizálhatjuk
az implantátum felszínét?

Fejlett in-vitro vizsgálat bizonyítja,
hogy a nano-struktúra segíti a korai osszeointegrációt.23,24

Erősebb fibrinhálózat alakul ki az SLActive felszínen a nano-struktúráknak köszönhetően.23,24

Roxolid SLActive felszín
nano-struktúrák nélkül**
Roxolid SLActive felszín
nano-struktúrákkal

A Roxolid SLActive felszínen kialakuló fibrinhálózat SEM képe. (emberi teljes vérrel történő 15 perces inkubáció után)*

TOP

Gyorsabb csontsejt mineralizáció az SLActive felszínen nano-struktúrákkal.23,24

Az emberi csontsejtek mineralizációja 28 napig vérrel inkubált felszíneken.  A felszín aktivitását jellemző összesített Ca2+ koncentráció a tenyésztés végén.*

* Empa, Svájci Anyagtudomány és Technológiai Szövetségi Laboratórium. www.empa.ch
** Kísérleti körülmények között kialakított felszín a nano-struktúrák hatásának vizsgálatára

AZONNALI
TERHELÉS

Magasfokú
kiszámíthatóság
azonnali terhelésnél

VESZÉLYEZTETETT
PÁCIENSEK

Kimagasló sikerarány
veszélyeztetett
pácienseknél

TÖKÉLETESEBB
CSONTPÓTLÁS

Szignifikánsan
jobb új
csontképződés

A sikeresség új szintjének meghatározása
Minden képzeletet felülmúló teljesítmény

A Straumann világszerte vezető klinikusok segítségével vizsgálta az SLActive® implantátumok klinikai teljesítményét különböző kezelési protokollok mellett a legnagyob kihívást jelentő körülmények között is. Ezzel bizonyították az SLActive felszín kimagasló gyógyulási kapacitását.

Az egyre bővülő vizsgálati adatok segítségével bepillantást nyerhet az SLActive® felszín páratlan teljesítményének titkába, aminek segítségével maximalizálhatja a páciensei gyógyulási kapacitását.

10 ÉVES IMPLANTÁTUM
TÚLÉLÉSI ARÁNY
AZONNALI TERHELÉS
MELLETT2
 
98,2%
túlélési
arány
Többközpontú randomizált
kontrollált vizsgálat

IMPLANTÁTUM SIKERESSÉGI
ARÁNY SUGÁRTERÁPIÁN
ÁTESETT PÁCIENSEKNÉL,
CSÖKKENT CSONTMINŐSÉG
ESETÉN3

100%
sikerességi
arány

Randomizált
klinikai vizsgálat

TOP

Azonnali terhelés

hosszantartó eredményekkel.

A folyamatosan növekvő elvárások a páciensek részéről gyorsabb és hatékonyabb megoldásokat tesznek szükségessé. Az azonnali terhelés segítségével a klinikusok az implantátumot és a fogpótlást ugyanazon a napon helyezik be, így a páciens azonnal élvezheti a pótlás nyújtotta előnyöket. Ez a kezelési mód azonban magasabb rizikót jelent a sikertelenségre, a gyógyulásban lévő implantátum korai terhelése miatt.

10 ÉVES IMPLANTÁTUM
TÚLÉLÉSI ARÁNY
AZONALLI TERHELÉS ESETÉN2
98,2%
túlélési arány
Többközpontú randomizált
kontrollált vizsgálat
 • Új többközpontú randomizált kontroll vizsgálatok hosszú távú eredményei bizonyítják az SLActive® felszín kimagasló teljesítményét azonnali terhelésnél.
 • Az SLActive® implantátumok 10 éves túlélési aránya 98,2% volt ennél a nagy kihívást jelentő kezelési módnál.2

A vizsgálatban résztvevő legfontosabb kutatócsoportok

TOP
A vizsgálat összefoglalójának letöltése
TOP

SLActive® sugárterápián átesett pácienseknél.

Minden várakozást felülmúló kiszámítható eredmény

Implantáció szempontjából az egyik legnagyobb kihívást jelentik azok a tumoros páciensek akik kombinált sebészi-, kemo- és sugárterápián estek át. Ezeknek a pácienseknek a csontminősége sokkal rosszabb.

SLActive® teljesítmény sugárterápián átesett pácienseknél

1 éves követés3
5 éves követés13,14
Randomizált Klinikai Vizsgálat:3
 • 102 implantátum, 20 páciens
 • Műtéten, sugár- és kemoterápián átesett szájüregi daganatos betegek
*Sikeresség kritériumai Buser és mtsai szerint. Long-term stability of osseointegrated implants in augmented bone: A 5-year prospective study in partially edentulous patients. Int J Periodont Restor Dent. 2002; 22: 108–17.
**Módosított, mert a rákos megbetegedésben elhunyt betegek adatai nem kerültek a számításba.

5 éves utánkövetés:
elérhető a legfrissebb publikáció

Mit mondanak a klinikusok?

TOP


MOST ÉRKEZETT – Dental Tribune International

Nézze meg a Nelson professzorral készült interjút, és tudjon meg többet a vizsgálat hátteréről, valamint a sugárterápián átesett páciensek protetikai rehabilitációjával járó kihívásokról.

Ismerje meg Ön is az SLActive® implantátumok szerepét az érintett páciensek életminőségének javításában.

TOP
A vizsgálat összefoglalójának letöltése
TOP

Megbízható teljesítmény

Még cukorbetegeknél is.

 • A diabeteses betegek sebgyógyulása rosszabb 15,16 , ami növeli az implantátumok sikertelenségének valószínűségét
 • A világon minden hatodik 60 év feletti ember cukorbeteg.17

Hogy tudhat a fogorvos külön figyelmet fordítani erre a rizikóra az idős pácienseknél, ha 2-es típusú diabetesesek felénél fel sem fedezik a betegséget17?


Az egyre nagyobb számú klinikai bizonyíték alapján az SLActive® felszín jól kiszámítható eredményt biztosít cukorbetegkenél:

Egy új klinikai vizsgálat19 szerint nem volt különbség az SLActive® felszínű implantátumok sikerességében diabeteses és nem diabeteses páciensek között.

 • 2 év után 100% implantátum sikeresség cukorbetegeknél.
 • A csontszövetben történő változások hasonlóak mint az egészséges pácienseknél.
 • A rosszabb csontminőség ellenére minden implantátum jó primer stabilitást mutatott a vizsgálatban.

A DIABETESES CSOPORTBAN
NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNY19

100%
sikerességi arány
Prospektív eset-kontroll klinikai
vizsgálat  (14 cukorbeteg és 14
nem cukorbeteg páciens)

A vizsgálatban résztvevő legfontosabb kutatócsoportok

Mit mondanak a klinikusok?

TOP
Töltse le a vizsgálati áttekintőt
2-year results, as presented at EAO 2017
TOP

A dohányzás gyakran összefüggésbe hozható az implantátum beültetést követő magas sikertelenségi arányokkal a posztoperatív fertőzésekkel és a marginális csontvesztéssel.29


Jól kiszámítható siker dohányosoknál is:
 • Egy új kliniai vizsgálatban összehasonlították az SLActive felszín teljesítményét dohányos és nem dohányos pácienseknél. Az eredmény kiváló volt az SLActive-val:
 • Az Roxolid SLActive keskeny átmérőjű implantátumok 100% os túlélési arányt mutattak 6 hónap után a dohányos csoportban.
 • Nem volt különbség a marginális csontvesztésben a dohányosok és a nem dohányosok között.

Teljesítmény a dohányos
páciensek csoportjában30

100%
sikerességi arány
Prospektív eset-kontroll klinikai
vizsgálat (37 dohányos és 36
nem dohányos páciens)
TOP
A Roxolid SLActive felszín stimulálja a korai gyulladáscsökkentő sejtválaszt.20
 • Az új vizsgálatok azt mutatják, hogy az SLActive felszín jobban stimulálja a korai gyulladáscsökkentő sejtválaszt a nem SLActive felszínekhez képest. In vitro vizsgálatokban csökkent gyulladásos marker* és magasabb gyulladáscsökkentő** marker szintet tapasztaltak.31
 • Az SLActive felszín magasabb gyulladáscsökkentő makrofág aktivitást mutatott a korai gyógyulási fázisban egészséges és cukorbeteg állatoknál egyaránt. Ez egy fontos mechanizmus lehet ami javítja a csontos gyógyulást rosszabb szisztémás állapot melett is.21
Az SLActive felszín gyulladásos sejtválaszra gyakorolt hatására vonatkozó legfrisebb adatokat a 95th General Session of International Association for Dental Research, USA konferencián mutatták be:
 
Tudjon meg többet
*Il1b, Il6, Tnfa, IL-1beta, IL-6, TNF-alpha, (gyulladásos marker)
**Il10, Tgfb1, Chil3, Rentla, IL-4, IL-10 (gyulladáscsökkentő marker)
TOP
SLActive® tájékoztató letöltése
TOP

Jobb csontos regeneráció

Még rosszabb csontkínálat esetén is.

Sikeresebb
csontpótlás

A csontdefektusok nagyban rontják az osszeointegráció kiszámíthatóságát

 • Egy friss preklinikai vizsgálat22szerint az SLActive® felszínen szignifikánsan jobb új csont képződést lehet megfigyelni 8 hét alatt mint a standard Straumann SLA® hidrofób felszínen.

Mit mondanak a klinikusok?

CSONTKÉPZŐDÉS 8 HÉT UTÁN

Histological views of bone aggregate (new bone and grafting material) 8 weeks post-grafting.
TOP

Ismerje meg ennek a kiváló felszínnek a gyógyító erejét

Mit mondanak a klinikusok?

TOP

REFERENCES

1 Straumann SLActive implants compared to Straumann SLA implants. Lang NP, Salvi GE, Huynh-Ba G, Ivanovski S, Donos N, Bosshardt DD. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants Res. 2011 Apr;22(4):349-56. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02172.x; Rupp F, Scheideler L, Olshanska N, de Wild M, Wieland M, Geis-Gerstorfer J. Enhancing surface free energy and hydrophilicity through chemical modification of microstructured titanium implant surfaces. Journal of Biomedical Materials Research A, 76(2):323-334, 2006. ; De Wild M. Superhydrophilic SLActive® implants. Straumann document 151.52, 2005 ; Katharina Maniura. Laboratory for Materials – Biology Interactions Empa, St. Gallen, Switzerland Protein and blood adsorption on Ti and TiZr implants as a model for osseointegration. EAO 22nd Annual Scientific Meeting, October 17 – 19 2013, Dublin ; Schwarz, F., et al., Bone regeneration in dehiscence-type defects at non-submerged and submerged chemically modified (SLActive®) and conventional SLA® titanium implants: an immunohistochemical study in dogs. J Clin.Periodontol. 35.1 (2008): 64–75. ; Rausch-fan X, Qu Z, Wieland M, Matejka M, Schedle A. Differentiation and cytokine synthesis of human alveolar osteoblasts compared to osteoblast-like cells (MG63) in response to titanium surfaces. Dental Materials 2008 Jan;24(1):102-10. Epub 2007 Apr 27. ; Schwarz F, Herten M, Sager M, Wieland M, Dard M, Becker J. Histological and immunohistochemical analysis of initial and early osseous integration at chemically modified and conventional SLA® titanium implants: Preliminary results of a pilot study in dogs. Clinical Oral Implants Research, 11(4): 481-488, 2007. Raghavendra S, Wood MC, Taylor TD. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2005 May–Jun;20(3):425–31. 9 Oates TW, Valderrama P, Bischof M, Nedir R, Jones A, Simpson J, Toutenburg H, Cochran DL. Enhanced implant stability with a chemically modified SLA® surface: a randomized pilot study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2007;22(5):755–760.

2 Nicolau P, Guerra F, Reis R, Krafft T, Benz K, Jackowski J. 10-year outcomes with immediate and early loaded implants with a chemically modified SLA surface. Quintessence Int. 2018 Dec 18:2-12.

3 Patients treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551.

4 Yerit, K., Posch, M., Seemann, M., Hainich, S., Dortbudak, O., Turhani, D., Ozyuvaci, H., Watzinger, R. and Ewers, R. (2006) Implant Survival in Mandibles of Irradiated Oral Cancer Patients. Clinical Oral Implants Research, 17, 337-344. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0501.2005.01160.x.

5 Verdonck, H.W.D., Meijer, G.J., Laurin, T., Nieman, F.H.M., Stoll, C., Riediger, D., Stoelinga, P.J.W. and de Baat, C. (2007) Assessment of Vascularity in Irradiated and Non-Irradiated Maxillary and Mandibular Alveolar Minipig Bone Using Laser Doppler Flowmetry. International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 22, 774-778.

6 Hu, W.W., Ward, B.B., Wang, Z. and Krebsbach, P.H. (2010) Bone Regeneration in Defects Compromised by Radiotherapy. Journal of Dental Research, 89, 77-81. http://dx.doi.org/10.1177/0022034509352151.

7 Wang, R., Pillai, K. and Jones, P.K. (1998) Dosimetric Measurements of Scatter Radiation from Dental Implants in Stimulated Head and Neck Radiotherapy. International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 13, 197-203.

8 Grotz, K.A., Al-Nawas, B., Piepkorn, B., Reichert, T.E., Duschner, H. and Wagner, W.(1999) Micromorphological Findings in Jaw Bone after Radiotherapy. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3, 140-145.

9 Chambrone L, Mandia J, Shibli JA, Romito GA, Abrahao M. Dental Implants Installed in Irradiated Jaws: A Systematic Review. Journal of Dental Research. 2013;92(12 Suppl):119S-130S. doi:10.1177/0022034513504947.

10 Shugaa-Addin B, Al-Shamiri H-M, Al-Maweri S, Tarakji B. The effect of radiotherapy on survival of dental implants in head and neck cancer patients. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2016;8(2):e194-e200. doi:10.4317/jced.52346.

11 Nooh N. Dental implant survival in irradiated oral cancer patients: a systematic review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013 Sep-Oct;28(5):1233-42. doi: 10.11607/jomi.3045.

12 Dholam KP, Gurav SV. Dental implants in irradiated jaws: A literature review. J Can Res Ther [serial online] 2012 [cited 2016 Aug 17];8:85-93. Available from: http://www.cancerjournal.net/text.asp?2012/8/6/85/92220.

13 Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434

14 C. NACK, J.-D. RAGUSE, A. STRICKER , K. NELSON & S. NAHLES. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64.

15 Devlin H, Garland H, Sloan P. Healing of tooth extraction sockets in experimental diabetes mellitus. J. of Oral Maxillofac. Surg. 1996; 54:1087-1091

16 Wang F1, Song YL, Li DH, Li CX, Wang Y, Zhang N, Wang BG. Type 2 diabetes mellitus impairs bone healing of dental implants in GK rats. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 88:e7-9.

17 IDF Diabetes Atlas, 7th Edition, 2015 http://www.diabetesatlas.org/.

18 US Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes 2014 report card. Available from: www.cdc.gov/diabetes/library/reports/congress.html. Accessed September 2015.

19 El Chaar E, Zhang L, Zhou Y, Sandgren R, Fricain JC, Dard M, Pippenger B, Catros S. Osseointegration of Superhydrophilic Implants Placed in Defect Grafted Bones. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 March/April;34(2):443–450.

20 Hotchkiss KM, Ayad NB, Hyzy SL, Boyan BD, Olivares-Navarrete R. Dental implant surface chemistry and energy alter macrophage activation in vitro. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2016, 1–10. doi: 10.1111/clr.12814.

21 Lee R, Hamlet SM, Ivanovski S. The influence of titanium surface characteristics on macrophage phenotype polarization during osseous healing in type I diabetic rats: A pilot study. Clin Oral Impl Res (accepted 4/8/2016).

22 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Unpublished data.

23 Müller E, Rottmar M, Guimond S, Tobler U, Stephan M, Berner S, Maniura K The interplay of surface chemistry and (nano-)topography defines the osseointegrative potential of Roxolid® dental implant surfaces. eCM Meeting Abstracts 2017, Collection 3; SSB+RM (page 31).

24 EMPA (2017) Report additional experiments: Impact of RXD SLA, RXD SLAnano, RXD SLActive, and RXD pmod SLA surfaces on protein adsorption, blood coagulation, and osteogenic differentiation of HBCs. Final report: Impact of RXD SLA, RXD SLAnano, RXD SLActive, and RXD pmod SLA surfaces on protein adsorption, blood coagulation, and osteogenic differentiation of HBCs. EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (data on file).

25 Strauamnn (2017) Developed area ratio by nanostructures on Rxd modMA surface. Report SR0748. Unpublished data.

26 Wennerberg A, Albrektsson T. On implant surfaces: a review of current knowledge and opinions. Int J Oral maxillofac Implants 2009: 24:63-74

27 Kopf BS, Ruch S, Berner S, Spencer ND, Maniura-Weber K. 2015. The role of nanostructures and hydrophilicity in osseointegration: In-vitro protein-adsorption and blood-interaction studies. J Biomed Mater Res Part A2015:103A:2661–2672.

28 Wennerberg A, Jimbo R, Stübinger S, Obrecht M, Dard M, Berner S. Nanostructures and hydrophilicity influence osseointegration – A biomechanical study in the rabbit tibia. Clin. Oral Impl. Res. 25, 2014, 1041–1050doi: 10.1111/clr.12213

29 Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A Smoking and dental implants: A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2015 May;43(5):487-98

30 ChenY, Man Y Clinical evaluation of SLActive Titaniumzirconium narrow diameter implants for anterior and posterior crowns in smokers and nonsmokers group. Presented at the ITI World Symposium, Basel, May4-6, 2017 Abstract booklet: Clinical Research 045, p18.

31 Hotchkiss KM et al. Novel in vitro comparative model of osteogenic and inflammatory cell response to dental implants. Dent Mater. 2019 Jan;35(1):176-184.

32 Hsu JT, Shen YW, Kuo CW, Wang RT, Fuh LJ, Huang HL. Impacts of 3D bone-to- implant contact and implant diameter on primary stability of dental implant. J Formos Med Assoc. 2017 Aug;116(8):582-590. ; Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H. Influence of surface characteristics on bone integration of titanium implants. A histomorphometric study in miniature pigs. J Biomed Mater Res. 1991 Jul;25(7):889-902 ; Smeets R, Stadlinger B, Schwarz F, Beck-Broichsitter B, Jung O, Precht C, Kloss F, Gröbe A, Heiland M, Ebker T. Impact of Dental Implant Surface Modifications on Osseointegration. Biomed Res Int. 2016;2016:6285620. ; Goyal N., Priyanka R. K. Effect of various implant surface treatments on osseointegration – a literature review. Indian Journal of Dental Sciences. 2012;4:154–157

TOP