Objevte nová data studie povrchu SLActive® týkající se protizánětlivého potenciálu.

Exkluzivní
seznámení s
prezentací profesora
Nicolau na kongresu
EAO 2016.

OKAMŽITÉ
ZATÍŽENÍ

Vysoká prediktabilita
u okamžitého zatížení

RIZIKOVÍ
PACIENTI

Přetrvávající míra
úspěšnosti ve skupině
rizikových pacientů

ZDOKONALENÁ
TVORBA KOSTI

Signifikantně
vyšší tvorba nové
kostní masy

Nastavení standardů pro úspěšnou léčbu.
Výkon za hranicí představivosti.

Spolu se světovými klinickými odborníky, studoval Straumann klinické výsledky SLActive® implantátů u nejsložitějších zdravotních stavů a léčebných protokolů, aby prokázali vynikající výsledky hojení s povrchem SLActive®.

Díky novým poznatkům a dostupným datům můžete zjistit, jaké Vám nabízí výhody a jak opravdu fenomenální výkon SLActive® může pomoci maximalizovat schopnosti hojení Vašich pacientů.

MÍRA PŘEŽITÍ IMPLANTÁTU
PŘI OKAMŽITÉM ZATÍŽENÍ
PO 10ti LETECH2
 
98.2%
míra přežití
Randomizovaná kontrolovaná
multicentrická studie.

MÍRA ÚSPĚŠNOSTI
IMPLANTÁTU U OZÁŘENÝCH
PACIENTŮ S KOMPROMISNÍ
NABÍDKOU KOSTI3

100%
míra úspěšnosti

Randomizovaná
klinická zkouška

TOP

Okamžité zatížení

s dlouhodobými výsledky

Okamžité zatížení umožňuje pacientovi užívat si protetické náhrady ihned po implantaci. 
Avšak tento náročný protokol přináší vyšší riziko selhání implantátu.

MÍRA PŘEŽITÍ IMPLANTÁTŮ
PŘI OKAMŽITÉM ZATÍŽENÍ
PO 10ti LETECH2
98,2%
míra přežití
Randomizovaná kontrolovaná
multicentrická studie
 • Nová dlouhodobá data z náhodně kontrolované, multicentrické studie vykazují vynikající výsledky SLActive® u okamžitého zatížení
 • Ve skutečnosti SLActive® implantáty po 10ti letech vykazují míru úspěšnosti 98,2% v náročných protokolech.2

Klíčoví výzkumníci stojící za studií

TOP
Přehled studie ke stažení
TOP

SLActive® u ozařovaných pacientů.

Prediktabilita za hranicí očekávání

Jedna z nejnáročnějších skupin pacientů pro implantologický zákrok zahrnuje pacienty s kombinovanou léčbou nádorového onemocnění, chemoterapie a radioterapie. Kvalita kosti u těchto pacientů je velice kompromisní.

SLActive® výkon u ozařovaných pacientů

Výsledky po roce3
Výsledky po 5ti letech13,14
Náhodné klinické zkoušky:3
 • 102 implantátů, 20 pacientů
 • Pooperační, radioterapie a chemoterapie po orálním karcinomu
* Kritéria úspěšnosti dle Buser D. et al. Dlouhodobá stabilita osseointegrovaných implantátů v případě augmentace kosti: 5ti letá prospektivní studie u částečně bezzubých pacientů. Int J Periodont Restor Dent. 2002; 22: 108–17.
** Upraveno, údaj bez pacientů, kteří zamřeli na rakovinu.

5leté období sledování:
nejnovější publikace

Co říkají odborníci

TOP


AKTUALITA z Dental Tribune International

Sledujte rozhovor s profesorem Nelsonem pro podrobnější informace o této studii a problematice protetické rehabilitace u ozařovaných pacientů.

Zjistěte, jak implantáty SLActive® zlepšily kvalitu života těchto pacientů.

TOP
Přehled studie ke stažení
TOP

Nekompromisní výkon.

Dokonce i u diabetických pacientů.

 • Pacienti s cukrovkou mají sníženou schopnost hojení15,16 ran, což ohrožuje implantát
 • V celosvětovém měřítku, 1 z 6 lidí starších 60ti let trpí cukrovkou.17

Vzhledem k tomu, že polovina všech pacientů s cukrovkou typu 2 není diagnostikována17, jak mohou lékaři řešit toto riziko zejména u starších pacientů?


Rostoucí klinické důkazy o vysoce predikabilním výkonu SLActive u pacientů s cukrovkou:

Nová klinická studie19, která srovnává výsledky SLActive® u pacientů s cukrovkou a bez ukazuje spolehlivé výsledky u implantátů SLActive:

 • 100% míra úspěšnosti u skupiny pacientů s cukrovkou
 • Změny kosti jsou podobné jako u zdravých jedinců
 • I přes pozorovanou nižší úroveň kvality kosti, všechny implantáty vykazovaly dobrou primární stabilitu

VÝKON U SKUPINY
PACIETŮ S CUKROVKOU19

100%
míra úspěšnosti
Kontrolní
klinická studie

Klíčoví výzkumníci stojící za studií

Co říkají odborníci

TOP
Nový výzkum ukazuje, že povrch SLActive® stimuluje časnou protizánětlivou buněčnou odezvu ve srovnání s povrchem bez SLActive® měřeným in vitro jako snížení prozánětlivých markrů* a zvýšením protizánětlivých **markrů
 • Roxolid SLActive® povrch stimuluje protizánětlivou reakci tkáně.20
 • SLActive® je spojován se zvýšenou protizánětlivou makrofágovou reakcí v počátečních fází léčby u zdravých a u diabetických zvířat. Může to být důležitý mechanismus pro zlepšení kostního hojení za zhorčených systémových podmínek.21
Zcela nové údaje u SLActive® s protizánětlivou buněčnou odezvou byly prezentovány na 95. zasedání Mezinárodní asociace pro stomatologický výzkum, US:
 
Zjistěte více zde
*Il1b, Il6, Tnfa, IL-1beta, IL-6, TNF-alpha, (prozánětlivé)
**Il10, Tgfb1, Chil3, Rentla, IL-4, IL-10 protizánětlivé)
TOP
Stáhněte si brožuru SLActive®
TOP

Zdokonalená regenerace kosti

Dokonce i v kompromisních místech

Zdokonalená
tvorba kosti

Defekty kosti můžou výrazně ohrozit prediktabilitu a osseointegraci.

 • V současné preklinické studii22, SLActive® po osmi týdnech ukazuje výrazně vyšší tvorbu nové kostní hmoty ve srovnání se standardním hydrofobním povrchem Straumann® SLA®

Tvorba nové kosti po 8 týdnech

Histologické pohledy na kost (nová kost a augmentační materiál) 8 týdnů po augmentaci.

Co říkají odborníci

TOP

Objevte sílu hojení vysoce výkonného povrchu

Co říkají odborníci

TOP

REFERENCES

1 Straumann SLActive implants compared to Straumann SLA implants. Lang NP, Salvi GE, Huynh-Ba G, Ivanovski S, Donos N, Bosshardt DD. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants Res. 2011 Apr;22(4):349-56. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02172.x.

2 Nicolau P, Guerra F, Reis R, Krafft T, Benz K , Jackowski J 10-year results from a randomized controlled multicenter study with immediately and early loaded SLActive implants in posterior jaws. Presented at 25th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration – 29 Sep – 1 Oct 2016, Paris.

3 Patients  treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551.

4  Yerit, K., Posch, M., Seemann, M., Hainich, S., Dortbudak, O., Turhani, D., Ozyuvaci, H., Watzinger, R. and Ewers, R. (2006) Implant Survival in Mandibles of Irradiated Oral Cancer Patients. Clinical Oral Implants Research, 17, 337-344. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0501.2005.01160.x

 5 Verdonck, H.W.D., Meijer, G.J., Laurin, T., Nieman, F.H.M., Stoll, C., Riediger, D., Stoelinga, P.J.W. and de Baat, C. (2007) Assessment of Vascularity in Irradiated and Non-Irradiated Maxillary and Mandibular Alveolar Minipig Bone Using Laser Doppler Flowmetry. International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 22, 774-778.

6  Hu, W.W., Ward, B.B., Wang, Z. and Krebsbach, P.H. (2010) Bone Regeneration in Defects Compromised by Radiotherapy. Journal of Dental Research, 89, 77-81. http://dx.doi.org/10.1177/0022034509352151

7 Wang, R., Pillai, K. and Jones, P.K. (1998) Dosimetric Measurements of Scatter Radiation from Dental Implants in Stimulated Head and Neck Radiotherapy. International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 13, 197-203.

8  Grotz, K.A., Al-Nawas, B., Piepkorn, B., Reichert, T.E., Duschner, H. and Wagner, W.(1999) Micromorphological Findings in Jaw Bone after Radiotherapy. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3, 140-145.

9 Chambrone L, Mandia J, Shibli JA, Romito GA, Abrahao M. Dental Implants Installed in Irradiated Jaws: A Systematic Review. Journal of Dental Research. 2013;92(12 Suppl):119S-130S. doi:10.1177/0022034513504947.

10 Shugaa-Addin B, Al-Shamiri H-M, Al-Maweri S, Tarakji B. The effect of radiotherapy on survival of dental implants in head and neck cancer patients. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2016;8(2):e194-e200. doi:10.4317/jced.52346.

11 Nooh N. Dental implant survival in irradiated oral cancer patients: a systematic review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013 Sep-Oct;28(5):1233-42. doi: 10.11607/jomi.3045.

12  Dholam KP, Gurav SV. Dental implants in irradiated jaws: A literature review. J Can Res Ther [serial online] 2012 [cited 2016 Aug 17];8:85-93. Available from: http://www.cancerjournal.net/text.asp?2012/8/6/85/92220

13  C. NACK, J.-D. RAGUSE, A. STRICKER , K. NELSON & S. NAHLES. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64

14  Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434

15 Devlin H, Garland H, Sloan P. Healing of tooth extraction sockets in experimental diabetes mellitus. J. of Oral Maxillofac. Surg. 1996; 54:1087-1091.

16  Wang F1, Song YL, Li DH, Li CX, Wang Y, Zhang N, Wang BG. Type 2 diabetes mellitus impairs bone healing of dental implants in GK rats. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 88:e7-9.

17 IDF Diabetes Atlas, 7th Edition, 2015 http://www.diabetesatlas.org/

18 US Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes 2014 report card. Available from: www.cdc.gov/diabetes/library/reports/congress.html. Accessed September 2015.

19 Machuca G., Cabrera J.J. “A prospective, case-control clinical study of titanium-zirconium allow implants with hydrophilic surface in patients with Type 2 diabetes mellitus” Manuscript submitted.

20 Hotchkiss KM, Ayad NB, Hyzy SL, Boyan BD, Olivares-Navarrete R. Dental implant surface chemistry and energy alter macrophage activation in vitro. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2016, 1–10. doi: 10.1111/clr.12814

21  Lee R, Hamlet SM, Ivanovski S. The influence of titanium surface characteristics on macrophage phenotype polarization during osseous healing in type I diabetic rats: A pilot study. Clin Oral Impl Res (accepted 4/8/2016).

22 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Unpublished data

TOP